Zintegrowany System Dryden Aqua zapewnia krystalicznie czystą i zdrową wodę w basenie. Innowacyjna technologia w harmonii z naturą Zamiast zabijać bakterie lepiej jest zapobiegać ich rozwojowi. Uzdatnianie wody basenowej powinno zapobiegać przenoszeniu się patogenów pomiędzy kąpiącymi się osobami i minimalizować szkodliwe produkty uboczne dezynfekcji. Tradycyjne metody uzdatniania wody zwalczają przenoszenie się patogenów za pomocą coraz to silniejszych chemikaliów do dezynfekcji, promieniowania UV-C i ozonu. Jednakże przenoszenie się patogenów jest problemem biologicznym, dlatego też potrzebuje biologicznego rozwiązania. 

Metoda zintegrowanego systemu uzdatniania wody Dryden Aqua polega dokładnie na tym, że: zamiast coraz mocniejszych środków dezynfekujących i kosztownego sprzętu, opracowaliśmy proces uzdatniania wody basenowej zmieniający właściwości wody utrudniając rozmnażanie się i przeżycie bakterii i pasożytów. 

DAISY składa się z trzech zintegrowanych etapów:

1. Filtracja z użyciem AFM®
AFM® jest skrótem od Activated Filter Material (Aktywowany Materiał Filtracyjny), rewolucyjnego złoża filtracyjnego wykonanego z czystego zielonego szkła, opracowanego i wyprodukowanego przez Dryden Aqua. AFM® przewyższa sprawność piasku i kruszonego szkła, filtrując co najmniej 30 % więcej związków organicznych. AFM® jest bio-odporny i «samosterylizujący», co oznacza brak biofilmu w warstwie filtracyjnej. Ta ważna cecha sprawia, że system basenowy jest zdrowszy, ekologiczny i bardziej ekonomiczny.

AFM

AFM® z powodzeniem stosowany jest w ponad 100 000 publicznych i prywatnych basenach na całym świecie. AFM® produkowany jest zgodnie z normą ISO 9001-2008 i jest materiałem filtracyjnym dopuszczonym przez normy europejskie dla wody pitnej. AFM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i jest produkowany wyłącznie przez Dryden Aqua.

2. Optymalna koagulacja i flokulacja z użyciem APF i ZPM
AFM® usuwa większość cząstek do 5 mikronów oraz wiele cząstek mikronowych i poniżej mikrona, a także rozpuszczone składniki organiczne. Kiedy AFM® jest połączony z kawitacyjnym mieszalnikiem statycznym ZPM przy użyciu APF (All Poly Floc), sprawność znacznie się zwiększa. Połączony system obniża nominalną filtrację do poziomu 0,1 mikrona, co oznacza 50 razy lepszą filtrację. Ponadto usuwa większość rozpuszczonych substancji organicznych i zmniejsza zapotrzebowanie na chlor aż o 80%. Dlaczego jest to tak ważne?

APF: All-poly Floc
APF jest najbardziej zaawansowanym oraz wydajnym koagulantem i flokulantem dostępnym dla branży basenowej.
W większości zapotrzebowanie na chlor nie jest wywoływane przez cząstki stałe, ale przez substancje rozpuszczone.

APF

APF zawiera różne elektrolity koagulujące rozpuszczone substancje chemiczne z roztworu w postaci drobnych cząstek. Poza elektrolitami, APF zawiera polielektrolity do flokulacji małych cząstek, które można następnie usunąć na złożu filtracyjnym AFM®. APF nadaje cząstkom ładunek dodatni, które są następnie adsorbowane na ujemnie naładowaną powierzchnię AFM®.

ZPM: mieszacz potencjału Zeta
Skrót ZPM oznacza mikser potencjału Zeta. Wytwarzany jest ze stali nierdzewnej w gatunku 316 dla wody słodkiej oraz ze stali nierdzewnej z tytanem lub tworzyw sztucznych do wody morskiej. ZPM jest kołnierzowo mocowany do rurociągu i podczas przepływu wody następuje w nim gwałtowne mieszanie i kawitacja. ZPM jest niezbędny do zajścia reakcji koagulacji APF, ale ma też inne zalety.

ZPM

ZPM rozszczepia cząsteczki wody oraz rozpuszczony tlen w celu wygenerowania wolnych rodników, oraz w celu zwiększenia potencjału redox. Dryden Aqua ZPM zwiększa tym samym potencjał utleniania i obniża potencjał zeta w wodzie. W efekcie wspomaga koagulację i dezynfekcję. Gwałtowne mieszanie oddziałuje również na oocyty pierwotniaków Cryptosporidium i czyni je podatnymi na utlenianie chlorem lub po prostu zabija je bezpośrednio. Wszystkie powyższe korzyści sprawiają że Dryden Aqua ZPM jest ważną częścią systemu DAISY.

3. Ulepszone utlenianie za pomocą ACO i ZPM po filtracji AFM®

ACO – aktywne utlenianie katalityczne w ZPM za filtrami ACO oznacza aktywne utlenianie katalityczne i jest unikalnym produktem Dryden Aqua. ACO zawiera kilka komponentów, z których jeden jest katalizatorem wspomagającym naturalne fotoutlenianie promieniami UV. Energia słoneczna lub promieniowanie UV są katalizowane przez ACO, tworząc wolne rodniki do dezynfekcji wody w basenie. Rodniki działają jak chlor usuwając zanieczyszczenia, ale nie produkują chloru związanego. 

ACO

ACO spełnia trzy podstawowe funkcje:
1. Przyspiesza utlenianie, poprawia działanie chloru i innych środków utleniających.
2. Chroni chlor przed fotolizą
3. Kationowy flokulant działa w synergii z APF.

Złoże AFM

Mieszacze ZPM

Koagulat i flokulant APF

Utleniacz katalityczny ACO

Firma ANCHEM w 2015 roku wykonała układ technologiczny w obiekcie Park Wodny Koszalin. Jest to największa inwestycja w Polsce przy realizacji której zastosowano kompletny system DAISY.
Łączna masa złoża AFM® użyta do wypełnienia filtrów to 85 345 kg. Park wodny składa się z ośmiu obiegów technologicznych a łączna powierzchnia lustra wody to 1500 m^2. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających część technologiczną.

Biuro Koszalin

ul. Szczecińska 8-10/22
75-135 Koszalin

Michał Wojciul | tel. 509177161
michal@anchem-baseny.pl

Biuro Poznań

ul. Kozierowskiego 4/207
60-185 Skórzewo

Grzegorz Wojciul | tel. 502761214 
grzegorz@anchem-baseny.pl

Kontakt

Anchem Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 8-10/22
75-135 Koszalin
sekretariat@anchem-baseny.pl

NIP: 669 253 25 77