Podciśnieniowy zestaw filtracyjny ze złożem piaskowo-antracytowym

W komplecie urządzenia znajduje się filtr oraz rurociągi przyłączeniowe z zaworami z napędem pneumatycznym lub elektrycznym oraz sterownik kontrolujący pracę i płukanie filtra w sposób automatyczny. Pompa cyrkulacyjna i pompa filtratu oraz dmuchawa płucząca są dobierane indywi­dualnie. Urządzenie może pracować w sposób ciągły, z przerwą ok. 20 min na płu­kanie filtra. Kompaktowa budowa umożliwia łatwe przyłączenie kolejnych filtrów, tak aby zapewnić wymaganą wielkość powierzchni filtracji. Urządzenie umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia wody płuczącej oraz energii elektrycznej w stosunku do filtrów ciśnieniowych. Filtr zasilany jest wodą nieuzdatnioną /basenową/ ze zbiornika wyrów­nawczego przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. Odbiór wody z filtra odby­wa się przy pomocy pompy filtratu zasysającej uzdatnioną z dolnej komo­ry filtra.

Przepływ wody jest sterowany za pomocą regulatora poziomu wody umieszczonego w zbiorniku filtra i przetwornicy częstotliwości /falownika/ zmieniającej prędkość obrotową pompy cyrkulacyjnej. Pompa filtratu jest również wyposażona w przetwornicę częstotliwości (falownik), sterowany sygnałem z miernika przepływu wody zainstalowa­nym na rurociągu tłocznym /woda zasysana z komory filtratu.

Budowa filtra

Jest to filtr otwarty podciśnieniowy wypełniony złożem paskowo-antracytowym o wy­sokości złoża 1,2 m. Budowa filtra umożliwia równomierny dopływ wody poddawanej filtracji oraz swobodny odpływ zanieczyszczeń unoszonych z wodą w czasie płukania wstecznego. Filtr wykonany jest w postaci otwartego zbiornika prostokątnego z płyt polipropyleno­wych. Zbiornik składa się z trzech podstawowych części: komory filtra, komory filtratu, rynny przelewowej. W celu zmniejszenia parowania wody oraz utraty ciepła zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalną pokrywą wykonaną z tworzywa.

Każda część filtra wyposażona jest w odpowiednie króćce technologiczne umożliwia­jące filtrację wody, płukanie złoża oraz spust pierwszego filtratu. Doprowadzenie nie-oczyszczonej wody do filtra, odbiór wody czystej oraz odprowadzanie popłuczyn od­bywa się niezależnymi króćcami i nie łączy się ze sobą.

Złoże filtracyjne ułożone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra. Układ warstw jest identyczny jak klasycznych filtrach pospiesznych ciśnieniowych, zgodny z DIN 19643. Wyso­kość komory filtracyjnej zapewnia wolną objętość nad złożem. Dysze umieszczone są w dnie dyszowym zbiornika filtra.

W obrębie wolnej przestrzeni nad złożem zamontowane są kolektory rozprowadzające wodę doprowadzaną do filtra przez pompę cyrkulacyjną. Kolektory wyposażone są w otwory na całej długości, umożliwiając równomierną dystrybucję wody. Ilość i wielkość otworów w kolektorach umożliwia w miarę jednorodne rozprowadzenie wody na całej powierzchni złoża filtracyjnego bez niepożądanych zawirowań.

Ponad komorą filtracyjna wokół całego zbiornika umieszczone jest koryto przelewowe, umożliwiające równomierny odbiór popłuczyn. Krawędź koryta przelewowego znajdu­je się 0,5 m powyżej złoża, umożliwiając prawidłową ekspansję złoża w czasie jego płukania wstecznego.

Komora filtratu znajduje się pod dnem dyszowym komory filtra. W komorze filtratu umiesz­czony jest /są króciec/ króćce ssawne pompy filtratu.

Proces filtracji powinien być wspomagany koagulacją. Koagulant należy wprowadzać do instalacji za pompą cyrkulacyjną.

Wymiary filtra przedstawiono na rysunku i w tabeli po prawej.

Filtr

H1
[mm]

H2
[mm]

W
[mm]

W1
[mm]

L
[mm]

L1
[mm]

F1

1800

500

700

1130

1500

1960

F2

1800

500

1370

1800

1500

1960

F3

1800

500

2030

2460

1500

1960

Biuro Koszalin

ul. Szczecińska 8-10/22
75-135 Koszalin

Michał Wojciul | tel. 509177161
michal@anchem-baseny.pl

Biuro Poznań

ul. Kozierowskiego 4/207
60-185 Skórzewo

Grzegorz Wojciul | tel. 502761214 
grzegorz@anchem-baseny.pl

Kontakt

Anchem Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 8-10/22
75-135 Koszalin
sekretariat@anchem-baseny.pl

NIP: 669 253 25 77